U bent hier:

Excursion to NLR

Sign up

Sign up here!

Dear students, 

On Friday, May 17th we will have an excursion to NLR. This excursion is open to everyone with an EU passport. We will travel there by car. 

There are limited places available (13), so if more people have signed up than there is place will members have priority and the rest of the tickets will be raffled. If you didn't get a ticket, you will be placed on the reserve list. You can sign up till Friday, 8th of May.

We cherish to see you there!

What: Excursion to NLR 
When: Friday, 17th of May
Time: 7:30 - 15:00

You can sign up through this link

////////

Op vrijdag 17 mei gaan wij langs NLR voor een excursie. Deze excursie open voor iedereen met een EU paspoort. We gaan er naartoe reizen met de auto. 

Er zijn een beperkt aantal plekken beschikbaar (13), dus als er meer aanmeldingen zijn dan plekken, dan hebben leden voorrang en worden de overige plekken verloot, de rest, wie niet binnengeloot is, wordt op de reservelijst geplaatst. Je kan je aanmelden tot vrijdag, 8 mei. 

Wat: Excursie naar NLR
Wanneer: Vrijdag. 17 mei
Tijd: 7:30 - 15:00

Je kan je aanmelden via deze link