U bent hier:

Career Event

For English, please scroll down.

 

Het 56ste bestuur en de Career Event commissie presenteren: het Career Event! Hieronder staat alle informatie die je nodig hebt, inclusief hoe je je inschrijft, dus lees dit goed door.

 

Op dinsdag 21 februari en donderdag 23 februari zal het Career Event plaatsvinden op Inholland. Verschillende bedrijven zullen op deze twee middagen langskomen om gastcolleges en/of workshops te geven, de perfecte manier om kennis te maken met de lucht- en ruimtevaartwereld en op zoek te gaan naar een eventuele stageplek.

De twee middagen beginnen met gastcolleges en/of workshops in de lokalen 5-55E & 6-47 en eindigen beide met een netwerkborrel in de lobby. Het schema hiervan kan je onder aan de gestuurde mail, hier op de website en op onze Instagram terugvinden.

 

Hoe schrijf ik me in?

- Inschrijven voor het Career Event kan hieronder in het formulier.

- Om je in te schrijven voor de gastcolleges en/of workshops van de bedrijven die komen, kan via deze link:

Career Event (eventix.io) (Klik hier links op de tekst)


Op deze website kan je tickets reserveren voor jouw plek bij deze gastcolleges. Het is daarbij niet toegestaan om meer dan 1 ticket te reserveren voor jezelf. Na afronding van jouw reservering kan je de ticket(s) downloaden. Download deze en sla ze op! Door middel van de QR code worden deze gescand bij de ingang van de lokalen. Zonder QR code is het dus niet mogelijk om een presentatie bij te wonen.

LET OP: sommige presentaties lopen gelijk met andere presentaties, dus let goed op dat je je niet aanmeldt voor twee presentaties op dezelfde tijd.

 

Na afloop van de gastcolleges is er op beide dagen een netwerkborrel in de lobby. Hier kan je onder genot van een hapje en/of drankje de middag bespreken en is er een mogelijkheid om met de aanwezige bedrijven een praatje te maken.

 

Ben je een bedrijf en wil je nog graag het Career Event bijwonen? Stuur dan een mail naar careerevent@sipkewynia.nl

 

Wij koesteren de positieve verwachting iedereen te zien op het Career Event!

Met gevleugelde groet,

Het 56ste bestuur en de Career Event commissie der V.S.V. Sipke Wynia

 

////////////////////////////////////////////

 

The 56th board and the Career Event committee present: the Career Event! This page contains all of the information you need, including how to sign up, so please read it carefully.

 

On Tuesday the 21st of February and of Thursday the 23rd of February, the Career Event will take place. Various companies will come by on these two afternoons to give guest lectures and/or workshops, the perfect way to get to know the aeronautical/aerospace work field and to look for potential internships.

The two afternoons start with guest lectures and/or workshops in the rooms 5-55E & 6-47 and both end with a network drink in the lobby. The schedule of this program can be found at the bottom of the sent email, here on our website and our Instagram.

 

How do I sign up?

- Signing up for the Career Event can be done at the bottom of this page with the form.

- To sign up for the guest lectures and/or workshops given by the companies can be done via this link:

Career Event (eventix.io) (Click left here on the text)


On this website you can book a ticket for your spot at these guest lectures. It is therefore not allowed to book more than 1 ticket for yourself per guest lecture. After booking your ticket(s), you’ll be given the option to download them. Download these and save them! At the entrance of the rooms your ticket will be scanned by using the QR code that’s on them. Without a QR code it’ll not be possible to attend a presentation.

NB: some presentations will be held at the same time as other presentations, so pay close attention that you don’t sign up for two presentations that are held at the same time.

 

After the guest lectures there will be a network drink in the lobby on both days. Here you can talk about the day while enjoying something to eat or drink and will there be a possibility to talk to the present companies.

 

Are you a company and would you still like to attend the Career Event? Send an email to careerevent@sipkewynia.nl

 

We cherish the positive expectation to see everyone at the Career Event!

With winged regards,

The 56th board and the Career Event committee of V.S.V. Sipke Wynia

Velden met een * zijn verplicht.

Information


Bevestiging geen robot

Op dit formulier is een beveiliging actief. Los de som op om verder te gaan, en gebruik cijfers in het antwoord.