Op 19 september 1966 werd de prachtige Vliegtuigbouwkundige Studievereniging (V.S.V) Sipke Wynia opgericht. Dit betekent dat we dit jaar 55 jaar bestaan! Daarnaast bestaat de opleiding luchtvaarttechnologie 85 jaar en de Engelse variant 15 jaar.

 De 11e Lustrum Commissie is druk bezig om extra lustrum evenementen te organiseren en de standaard activiteiten een mooi lustrum tintje te geven. Zo maken we er een prachtig lustrum jaar van!

 

 

Samenstelling 11e Lustrum Commissie:

Name: Function:
Mathilde Bolt(action rifle) Voorzitter
Alexander de Rooij Penningmeester
Sjoerd Luijckx Secretaris
Dominick de Feijter Commissie lid
Sem van wieren Commissie lid

 

Contact:
Voor vragen, ideeën, interesse om de commissie te helpen en andere op- of aanmerkingen is het mogelijk om te mailen naar: lustrum@sipkewynia.nl, of vraag het persoonlijk aan een van de commissie leden.