U bent hier:

AVG

Inleiding

In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe onze vereniging omgaat met jouw persoonsgegevens. We maken je in deze privacyverklaring helder welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gebruiken. We leggen je ook uit hoe je jouw gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen. We vinden het belangrijk dat jij hier goed van op de hoogte bent en raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

V.S.V. Sipke Wynia en privacy

V.S.V. Sipke Wynia is een onafhankelijke vereniging zonder winstoogmerk, van en voor haar leden. Via onze website bieden wij allerlei diensten aan leden en niet-leden. Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. Persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken;
 • je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Wanneer wij meer uitvragen dan noodzakelijk is, dan doen wij dat alleen met jouw expliciete toestemming. We leggen je in dat geval helder uit waarom we deze aanvullende gegevens uitvragen;
 • jouw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om een activiteit te organiseren, een dienst te verlenen of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn en;
 • wanneer wij jouw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er onder andere voor te zorgen dat deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken.

Gebruik van persoonsgegevens

Als lid van de onze vereniging laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens. Dat is namelijk afhankelijk van de activiteit waaraan je deelneemt of welke dienst je gebruikt. Zo verwerken wij bijvoorbeeld gegevens voor excursies pas wanneer jij je inschrijft voor een excursie.

Persoonsgegevens

Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die je gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:

 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • geboortedatum
 • voornaam
 • achternaam
 • geslacht
 • adres gegevens
 • opleiding
 • persoonlijk opleidingsnummer
 • lidnummer
 • naam bank
 • rekeningnummer
 • IBAN
 • BIC code
 • Foto’s

Doeleinden

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van aan welke activiteit je deelneemt):

 • Innen jaarlijkse contributie voor het lidmaatschap.
 • Uitnodigen activiteiten, zoals; carreer-events, symposia, bedrijfsbezoeken netwerkborrels en andere vereniging gerelateerde activiteiten.
 • Boekenverkoop. Als lid zijnde bij de vereniging is het mogelijk korting te krijgen op de jaarlijks te bestellen boeken.

Verstrekking aan derden

Wij zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht jouw gegevens af te geven.

Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Wij hebben hiervoor een beveiligingsbeleid. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Wij hanteren een standaard bewaartermijn van twee jaar. Dat wil zeggen dat wij jouw gegevens twee jaar nadat je lid bent geweest zullen verwijderen. Wanneer een andere bewaartermijn geldt, zullen wij je daarvan op de hoogte brengen. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht, zoals gegevens voor de Belastingdienst.

Website van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van die website, voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.

Wijzingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Het is aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.

Inzage, correctie, wijzigen en verwijderen van jouw gegevens

Als je een account hebt, kun je daarop inloggen om je gegevens in te zien.

Wanneer de gegevens gewijzigd dienen te worden, kan je contact op nemen met de Functionaris Gegevensbescherming. Indien je niet langer lid bent kun je je persoonsgegevens laten verwijderen.

Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons op wilt nemen, kan dat via de onderstaande contactgegevens.

Telefonisch

+31(0)15-2519238 Maandag tot en met vrijdag van 9:30 tot 17:00 uur

E-mail

info@sipkewynia.nl

Post

Hogeschool Inholland Delft, t.a.v. Sipke Wynia, Rotterdamseweg 141, 2628 AL Delft, Zuid-Holland, Nederland. 

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inwerkingtreding

Deze privacyverklaring in inwerking getreden op 13 augustus 2018.