U bent hier:

Geschiedenis

In 1965 was van de toenmalige eerstejaars klas Vliegtuigbouwkunde slechts 1 student lid van het studentencorps in Haarlem. Dit had te maken met het feit dat de afdeling Vliegtuigbouwkunde was ondergebracht in een noodgebouw. Het ontbreken van enige gestructureerde vorm van sociaal leven buiten de schooluren werd na enige tijd toch als een gemis ervaren. 
Hierdoor werd het idee geboren om naast het Studentencorps een aparte Vliegtuigbouwkundige 
Studievereniging op te richten. 

In 1966 nam een viertal studenten het initiatief tot het oprichten van een studievereniging speciaal voor 
de opleiding Vliegtuigbouwkunde. Op een bijeenkomst met de gehele afdeling werd het plan gelanceerd dat door alle aanwezigen van harte werd gesteund. Er werd besloten om het eerder genoemde 4-manschap e.e.a. verder te laten uitwerken. Deze 4 studenten waren: 

- D.U. van der Maal 
- D.J. Rozema 
- C.W. Nassenstein 
- H.C. de Jong 

De Vliegtuigbouwkundige Studievereniging was een feit! Eén van de eerste zaken die aan de orde kwamen was de naamgeving van de vereniging. Van de docenten hadden zij vernomen dat de kort daarvoor overleden heer Sipke Wynia zich altijd bijzonder 
had ingespannen voor de afdeling vliegtuigbouwkunde. 

O.V. de Lugt (inmiddels overleden oud-docent en collega van Dhr. Wynia) over Sipke Wynia: 

Sipke Wynia gaf alles wat met de aerodynamica te maken had. Zo hebben we bijzonder plezierig samengewerkt van 1956 tot 1965, in 1965 is Dhr. Wynia helaas overleden. Sipke Wynia kwam van de Rijksstudiedienst voor de Luchtvaart (later NLR), daarna was hij hoofd van de wetenschappelijke afdeling van de luchtmacht. 
Hij heeft veel onderzoek gedaan naar het gedrag bij vrilles. 

Als hij in deze tijd geleefd zou hebben zou hij wild enthousiast geweest zijn om met de Space Shuttle mee te kunnen of een rondje om de maan te maken. 
Hij was wel een beetje wild moet ik zeggen. Hij reed altijd motor, daar heeft hij wel eens mee onder de bus van Maarse en Kroon gelegen. 

De studievereniging Sipke Wynia is opgericht door de student v.d. Maal (van de MLD), dat was net in de tijd dat Wynia overleden was. Dat is de reden geweest, dat de vereniging die naam gekregen heeft. Los daarvan heeft Sipke Wynia veel gedaan voor de afdeling vliegtuigbouw. Ik geloof ook dat hij als leraar niet altijd even helder was, maar de jongetjes mochten hem erg graag door het enthousiasme voor de vliegtuigbouw 
dat hij kon overbrengen, dat was heel erg belangrijk. Wynia was een bijzonder enthousiast man, zo kom je ze niet vaak tegen, iemand die zich voor 100% inzet. Hij was wel een beetje warrig, maar hij borrelde altijd van ideeën en energie. Wynia zei: "We moeten hier meer leraren in de afdeling hebben en al die ouwe troep van werktuigbouw moet eruit, het is onzin dat er nog stoomketels gegeven wordt." 

Sipke Wynia is toen begonnen met een heel rapport; hij heeft het initiatief genomen mensen uit de 
industrie bij elkaar te roepen. Dit waren onder andere vertegenwoordigers van Fokker, KLM, Koninklijke Luchtmacht en N.L.R. Ook is toen begonnen het lesprogramma goed onder handen te nemen, om vervolgens een stevige basis te kunnen leggen dat geheel onafhankelijk was van andere afdelingen. 

Dhr. Wynia, Dhr. de Lugt en Dhr. Huiskamp waren samen de "kern" van de toenmalige afdeling Vliegtuigbouwkunde in Haarlem. 

Met dank aan Dhr. Overtoom. 

De oud besturen der V.S.V. Sipke Wynia zijn hier te vinden.