Waarde leden,

De laatste college periode is begonnen en de zomervakantie is in zicht. Helaas betekend dit voor ons dat wij afscheid moeten nemen van ons bestuursjaar bij onze prachtige vereniging, en dus op zoek zijn naar nieuwe bestuursleden voor de 52 weken van het verenigingsjaar 2018-2019. 

Als bestuurslid zal je bezig zijn met het besturen van het vereniging. Dit kan zijn in de vorm van aanspreek punt voor de leden, maar ook het verzorgen van veel zaken op de achtergrond. Hierbij kan je denken aan het onderhouden van ledenadministratie, de financiële gezondheid van de vereniging en het bewaken en contact houden met alle externe partijen om de vereniging heen.

Een bestuursjaar bestaat uit het opdoen van veel ervaring en natuurlijk veel gezelligheid. Iedereen mag solliciteren, of je nou naar alle activiteiten mee geweest bent of niet.

Solliciteren kan tot dinsdag 8 mei 13:00. Op donderdag 19 april is de ‘Next Gen Borrel’ van 16:00 tot 18:00 waar er nog een korte presentatie over het leven van een bestuurslid zal worden gegeven, samen met wat meer uitleg over de verschillende functies. Om te solliciteren stuur je je CV, een korte motivatie en je 1e en 2e keus voor een van de functies naar voorzitter@sipkewynia.nl.

Voorzitter
De voorzitter is het gezicht van de vereniging en het aanspreekpunt voor vele. Je hebt de leiding over het dagelijks bestuur van de vereniging en je zal je onder andere ook bezig houden met het leiden van de vergaderingen. Ook neemt een voorzitter initiatief, coördineert en voert bestuurswerkzaamheden uit.

Secretaris
De secretaris ondersteund de voorzitter in de vergadering. De Secretaris is de schrijver van het bestuur en daarmee van de vereniging. Zijn of haar taken zijn:

- Brieven en andere stukken schrijven namens de organisatie
- Archiveren van ontvangen brieven en bewaren afschriften van verzonden brieven.
- Verslagen en notulen maken van de diverse vergaderingen, zoals de ledenvergadering en de bestuursvergaderingen. Deze - taak kan gedelegeerd worden aan een griffier of notulist.
- Bijhouden van de ledenlijst. Ook deze taak kan hij of zij delegeren.

Penningmeester
De penningmeester houdt zich bezig met de financiële kant van de vereniging. Hij/Zij zorgt onder andere voor de begroting en het vinden van sponsoren voor de vereniging. De taken van de penningmeester zijn:

- Bijhouden van de kas en het beheren van de bankrekeningen.
- Doen en ontvangen van betalingen.
- Bijhouden van kas- en bankboek.
- Maken van het financieel jaarverslag.

Bewaken van de plannen van het bestuur aan de hand van een begroting

Vicevoorzitter
De vicevoorzitter houdt zich bezig met externe contacten zoals KIVI, NVR, DAG, NAG en NVvL. Ook zorgt hij/zij voor de boekenverkoop aan het begin van het jaar. Indien afwezigheid van de voorzitter neemt de vicevoorzitter zijn/haar taken over.

Algemeen Bestuurslid
Het Algemeen Bestuurslid is verantwoordelijk voor de excursies gedurende het jaar. Hij/Zij zoekt contact met de bedrijven en regelt de promotie en inschrijvingen.

Bar Commissaris
De Bar Commissaris houdt zich bezig met het organiseren van de borrels en feesten. Ook kan zijn taak uitgebreid worden naar het organiseren van losse activiteiten zoals een paintball toernooi.

Commissaris internationaal
De commissaris internationaal houd zich bezig om de internationale studenten op InHolland te betrekken bij de vereniging.

Naast de hierboven beschreven functies (behalve Bar Commissaris) zal je ook commissaris zijn van een van de commissies van V.S.V. Sipke Wynia. Deze zijn te vinden onder de volgende link: http://sipkewynia.nl/nl/vereniging/commissies.